Mehnat va ish qurollari haqida topishmoqlar javob

Ish qurollari va mehnat haqida eng sara topishmoqlar to‘plami javobi bilan.

Tushgan yerini kesar.

Mehnat va ish qurollari

Og‘zi yo‘q,
Tishi ko‘p.

G‘oz qaqillab o‘tar,
Qanoti sharqillab o‘tar.

Metalim matti,
Qulog‘i qatti.
Qulog‘iga qattiq tepdim,
Yalpayib yotdi.

Bir yog‘iga qor yog‘adi,
Bir yog‘iga do‘l yog‘adi.

Qora tuya qaltiraydi,
Qobirg‘asi yaltiraydi.

Oqqina tovuq somon sochar.

Yugurib, chaqqon o‘tadi,
Tagidagin o‘ldirib ketadi.

Mening kuchugim hovullaydi,
Qorni to‘q bo‘lsa aylanadi.

Kelib og‘zini ochar,
Tishlab olib qochar.

Qorong‘i uyda ko‘p polvon olishadi.

To‘rda turgan to‘rt yigit,
To‘rtovi ham mard yigit.

U yoqqa o‘tadi qizgina,
Bu yoqqa o‘tadi qizgina,
Qulogiga halqa taqib,
Shildirab o‘tadi qizgina.

Ikki qo‘chqor urishar,
Qumalogi tushar.

Oqqina kuchuk xov-xov etdi,
Qorni to‘yib ag‘nab ketdi.

Yer tagida quyruq boradi.

Ketaveradi, ketaveradi,
Tog‘day joyni buzib keladi.

Qorong‘i tomning ichida
Polvon akam ikki oyoq bilan tepadi.
(Juvoz)

Tushgan yerini uzar.

Yigirma besh og‘ayni,
Bir-birining izida.

G‘uv-g‘uv etar,
Qorni to‘ysa yumalab ketar.

Charchamas kampir ko‘rdim, yolg‘iz oyoq,
Og‘ziga tashlab olgan cho‘pdan tayoq.
Yurgan sari belbog‘ini qavatlaydi,
Beribdi unga go‘zallikni ayamayoq,

Yozda yurar,
Qishda yotar.

G‘it-g‘it deydi, ishlaydi,
Yerga kukun tashlaydi.

Uzi jonsiz,
Ishga polvon.

Bir jumbog‘im bor boshdan,
Joni temir, toshdan.
Zuhra xola, yuguravering,
Usta tosh o‘ldi ochdan.

Yer tagida oy yurar.

Boradir, boradir,
Oyog‘ini ko‘tarib yotadir.

Bizning uyda to‘rt kampir,
To‘rtovi ham mard kampir.

O‘zi yerning tagida,
Kuchi yerning ustida.
O‘ttiz ikki og‘ayni,
Bir-birining ustida.

Qorong‘i saroyda buzoq shiqirlab og‘zidan ko‘pik sochadi.

Sen urmasang, u urmas.

Egiladi, bukiladi,
Mevalari to‘kiladi.

Urdim, gup etdi,
Yer tagiga kirib ketdi.

Bir qushim bor ajoyib,
Don cho‘qiydi yeyolmaydi,
Qanot qoqadi, ucholmaydi.

Biznikida bitta kishi,
Og‘zida qirqta tishi.

Tomda turib karnay chaldim,
Tovushi Qo‘qonga ketdi.

Qat-qat mening cho‘ntagim,
Qatlama mening cho‘ntagim,
Yetti yerdan to‘y qelsa,
To‘ymas mening cho‘ntagim.

Yer ostida g‘olton guldiraydi.

Ko‘p yeydi, tez yeydi,
Mayda chaynaydi.
O‘zi yuta olmaydi,
O‘zgalarni to‘ydiradi.

Sariboy akam saqtali,
Ikki oti no‘xtali.

Guv-guv etadi,
Marg‘ilon ketadi.

Yer ostida boy boradi.
Qulog‘ida loy boradi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.