Ekin va o‘simliklar haqida topishnoqlar javobi bilan

Ekin va boshqa ko‘plab o‘simliklarga oid eng sara topishmoqlar to‘plami javobi bilan.

Sariboy bobom ichkari,
Soqollari tashqari.

Ekin va o'simliklar

Yer tagida qizil yulg‘un.

Amakim egnida ko‘k chopon,
Boshida oq dastor.

Bir uya ustida ming ari.

Oltin sochdim tojidor,
Bunga hamma xaridor.

Ildizi yerda,
Yulduzi ko‘kda.

Kunga qarab tolmaydi,
Kundan ko‘zni olmaydi.

Ko‘k kiyimni kiymayman,
O‘sha yerda turmayman.

Momiqqina onasi,
Yog‘liqqina bolasi.

Qizlarjonning boshida
Qizil baxmal taqiya.

Dik-dik etar, buti yo‘q,
O‘tiray desa o‘rni yo‘q,
Arig‘i boru suvi yo‘q.

Bir tanada
Ming dona.

Qora-qora qoramuq.

Ernazar bobom enkayadi,
Kallasi qinqayadi.
Tevaragi to‘p-to‘p,
O‘rtasi qip-qizil.

Uzun terak,
Ichi kovak.

O‘zi yosh,
Mo‘ylovi uzun

Uzun-uzun ko‘chalar,
Ichi to‘la bachchalar.

Mingta alp og‘adir,
Ming o‘raga sig‘adir.

Yo‘l ustida voyvoyak

Qator-qator turganlar,
Tulki tumoq kiyganlar.

Taram sochli qiz to‘dasi,
Suvda yotar kun-kechasi.
Suvda yotib suvga tegmay
Oltmishida u sarg‘aygay,
Sakson kunda saboqdadir,
To‘qson kunda tovoqdadir.

Qiya-qiya yerlarda
Qiyma juvon o‘tirar.
Dakanasin dol qo‘yib,
Tolma juvon o‘tirar.

O‘zi ariq,
Rangi sariq,
Yuzi qizil,
Boshi qiltiq.

Bo‘yi bir qarich,
Soqoli ikki qarich.

Biz, biz edik,
Ming qiz edik,
Bizni o‘rdilar,
Ipga tizdilar.

Yerdan chiqar taranib,
Zarrin dastor o‘ranib.

Biznikiga mehmon keldi,
Hammasining qoshi qora.

Chir-chir qushlar,
Chirmashiq qushlar.
O‘zining joni yo‘q.
Odam kelsa, tishlar.

Lip etadi, kirib ketadi,
Chiqazolmay esing ketadi.

Madad akamning boshida baxmal taqiyasi bor.

O‘zi pishiq,
Burni qiyshiq.

Qizilini o‘zim yedim,
Sarig‘ini molga berdim.

Hamma yog‘i qiltik,
Hamma unga intiq.

Qorday oppoq,
Yungday yumshoq.

Og‘zini ochib yerga qaraydi,
Og‘zidan oq ko‘pik sochadi.

Ko‘m-ko‘k tusi,
Xushbo‘y isi.

Daryo,
O‘rtasida bo‘yro.

Soqoli bir qarich,
O‘zi ming qarich.

Bizning uyda bir qiz,
Boshida bir tol qil yolg‘iz.

Kichkina qiz,
Qo‘lida bigiz.

Eksang bitar,
Isi hamma yoqni tutar.

Ko‘k ko‘ylakli xotin,
Sarig‘ bola ko‘targan.

Yerdan ko‘karib chiqar,
Bag‘ridan oltin oqar.

Bir qarichcha bo‘yi bor,
Ola-chipor to‘ni bor.

Kich-kichkina to‘ni bor,
Uchida qili bor.

Chopsang kular,
Chopmasang o‘lar.

Kichkina, kichkina kelinchak,
Boshlarida tugunchak.

Terak uchida xum,
Ichida qum.

Solaman qizil,
Chiqaraman oq.

Bir tub chikor, bir tub chinorda
Qirq butoq, qirq butoqda qirq uya,
Qirq uyada qirq tuxum.

Boyning qizi tog‘da kelinchak.

Ariq bo‘yida to‘shak.

Abdal buva ariqdir,
Og‘zi, burni murriqdir.

Zil terak,
Zilmon terak.

O‘z elimda el edim,
Tulki tumoq bek edim.
Qiyildim, quchoqqa tushdim,
O‘ttiz ikki tuzoqqa tushdim.

O‘tirishlari eshonday,
Ko‘zlari mohparonday.

Malla mushuk,
Bo‘yni qiyshiq.

Kichkina xurmacha,
Og‘izlari burmacha.

Qora-qora qo‘g‘irmoch.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.