Baxt va omad haqida sara maqollar toʻplami

Baxt hamda omad haqidagi maqollar toʻplamini qabul qilib oling

Baxt va omad haqida maqollar

Kel-keli kelsa, bulamiq tish sindirar

Oq kunda oqararsan,
Qora kunda qorayarsan.

Bolta ursam tegdi toshga,
Qaytib tegdi mungluq boshga.

Xotining yaxshi bo’lsa,
Bu dunyoning charog’i.

Olaman degan qulidan,
Tortib oladi qo’hdan.

Husning bo’lguncha, baxting bo’lsin.

To’qqiz qizning to’lg’og’i bir kelibdi.

Bemor tuzalgisi kelsa,
Tabib o’z oyog’i bilan kelar.

Davlat ham egiz-egiz,
Mehnat ham egiz-egiz.

Manglayimda bo’lsa ko’rarman,
Ayamda bo’lsa yalarman.

Yo’ling charog’on bo’lsa,
Turmushing farovon bo’lar.

Temir qarmoqqa — oltin baliq.

Kehshmaganning kelini — o’g’ri.

Biz o’g’irlikka chiqsak, oydin bo’lar.

Yig’laganning oldidan ingragan chiqar.

Tilab olgan bolamni echki suzib o’ldirdi.

Etikdo’zning etigi yirtiq.

Moling xo’ra bo’lsa, berdi xudo,
Xotining xo’ra bo’lsa, urdi xudo.

Baxt kulgu bor uyga kirar.

O’tirib edim g’amsiz,
Buzog’im tug’di dumsiz.

Oyda-yilda bir bozor,
Uniyam yomg’ir buzar.

Kambag’alning og’zi oshga yetganda,
Boshi toshga tegar.

Biz qalliqqa borganda, oy yorug’ bo’lar.

Borga balo yopishmas.

Xudo urgan tuyani Vaysulqora na qilsin.

Kambag’alning ovi yurmas,
Ovi yursa ham dovi yurmas.

Xon taxtidan qo’rqar,
Qiz — baxtidan,

Otasi urmagan qo’ng’izni,
Bolasi urar to’ng’izni.

Kambag’alning kasali ohsda bo’lsa,
Tabib ham bormas.

Tanlagan tulkiga yo’liqar.

Ming qo’ylining qo’yi qoldi,
Bir qo’ylining qo’yi ketdi.

Kel-keli kelsa, it ham saxovatli bo’lar.

O’lganning ustiga — o’n tayoq.

Qarimtaning ustiga qor yog’mas.

Talak uiganni falak urar.

Xotin baxti erda bo’lar,
Yetim — baxti yerda.

Eshikdan baxt kirsa,
Falokat teshikdan qochar.

Davring kepti, sur begim,
Davroning kepti, ur begim.

Baxtli ovchiga cho’loq kiyik yo’liqar.

Tavakkalni toshga ur,
Baxtingdan ko’r.

Kambag’alning yolg’iz qo’zisiga qashqir tegar.

Yiqilganning ustiga yulduruq

Yiqilganning ustiga yulduruq

Yo’li bo’lgan yigitning yangasi oldidan chiqar.

Och qoringa — namakob.

Tavakkalning eshagini bo’ri yemas.

Tayoqsizga tovushqon uchrar.

Qimorboz ham yutar, ham yutqazar.

Och qoringa — achchiq ayron.

Quduq tubiga kun tushmas.

Sho’rga tushgan sho’ri qurir.

Xizir nazar qilmasa,
Eshak bozoriga dallol ham bo’lmaysan.

Qordan qutulgan, yomg’irga tutilar.

Oriq otga chang yuqar.

Bozorga bor, baxtingdan ko’r.

O’zim uzun bo’lsam ham, toleyim past.

Birov — tojdor,
Birov — bojdor.

Yo poshsho buzar,
Yo — pashsha.

Beraman degan quliga,
Undan-bundan yetkazar.

Beobro’ bel bog’lasa,
Bechora bo’yin egar.

Axtarganda topilmas,
Kerakmasda zor-zor.

Eshagim cho’loq bo’ldi,
Manzilim yiroq bo’ldi.

Qorong’u kun mangu bo’lmas.

Baxtsizlikda oltin ham xira.

Boshim balo ichida,
Oyog’im jafo ustida.

Yo yering serob bo’lsin,
Yo otang mirob bo’lsin.

Qayg’u yo’g’ida qayg’u —
Qaynanamning o’lgani.

Taxting kulguncha, baxting kulsin

Devonaning ishini xudo o’nglar.

Yo’li bo’lgan yigitga yo’ldan yo’ldosh qo’shilar.

Kambag’alni ot ustida it qopar.

Bermayman degan qulining
Bor-yo’g’ini ketkazar.

Tut yaxshisi — yerga,
Qiz yaxshisi — ko’rga.

Ot bozori — baxt bozori.

Baxt — sandiqda, kaliti — osmonda.

Omadi kelsa, sichqon filni yengar.

Omadning shishasi temirchining dandonini sindirar.

Doying mirob bo’lguncha,
Yering o’y bo’lsin.

Ota bilan qolgan — shum yetim,
Ona bilan qolgan — gul yetim.

Kambag’alning osh ustida burni qonar.

Beraman degan quliga,
Chiqarib qo’yadi yo’liga.

Tanlab-tanlab tozga uchrabdi.

Har oqshomning bir tongi bor.

Yaroqliga yov yo’liqmas.

Yetim qizning to’yini yomg’ir buzar.

Xudo urganni payg’ambar ham hassasi bilan turtar.

Tavakkalchining kemasi botmas.

O’lganning ustiga tepgan.

Sham yorug’i tubiga tushmas.

Davlat qochar, mehnat quvar.

Kambag’al qiz qaltiraydi,
Peshonasi yaltiraydi.

Otdan ola ham tug’ar, qora ham.

Temirchi taqaga yolchimas,
Bo’zchi — belboqqa.

Qizga oltindan taxt emas,
Barmoqday baxt tila.

Yo jon chiqsin,
Yo — nom.

Tul xotinning boshiga turna tezaklar.

Avvalgi baxtim — gul baxtim,
Keyingi baxtim — suvga oqdim.

Baxtsiz kishini tuyaning ustida it qopar.

Otangning chorvog’ida qolguncha,
Onangning o’ymog’ida qol.

Yo dong’ing chiqsin,
Yo — changing.

Usta pichoqqa yolchimas,
Etikdo’z — bigizga.

Jo’janing iqboli bo’lsa,
Tovuqning emchagi bo’lar edi.

Ovi yurganning dovi yurar.

Yo oting chiqsin,
Yo — o’ting.

Yurganga yo’rg’a yo’liqar.

Kel-keli kelsa, kelindan avval qiz tug’ar.

Eshakliga tulki uchrar.

Sho’rlikka yo’l o’yilar.

Birov suv topolmaydi ichgani,
Birov suv topolmaydi kechgani.

Har narsaning vaqti bor,
Har bir qizning baxti bor.

Xaridning saxtini tilaguncha, baxtini tila.

Kamonsizga kiyik uchrar.

Kal qizning baxtini ko’r,
O’tirgan taxtini ko’r.

Toleyim toldan ekan,
Buyrug’im kaldan ekan.

Avvalini berguncha, oxirini bersin

Avvalini berguncha oxirini bersin

Yo — ostidan,
Yo — ustidan.

Laqayning kuyov bo’lgani — bek bo’lgani.

Running kuni bo’lganda,
Cho’rtan baliq terak boshida suzar.

Birov o’laman desa,
Birov kulaman deydi.

Yigit boshidan davlat yiroq emas.

Yog’ ichida yayramagan qora buyrak.

Yigit moli — yerda.

Qurchalagan ko’zga cho’p tushar.

Har yigitga bir omad.

Yo lovullab yon,
Yo birato’la o’ch.

Toshsiz tarozining shayini siniq.

Azobli qulni ot ustida it qopar.

Oriq otga qamchi yov,
Teshik tomga tomchi yov.

Ovchining oshi — oyog’ida,
Qo’ychivonning baxti — qo’yida.

Oting yaxshi bo’lsa,
Bu dunyoning farog’i.

Baxtsiz quduqqa kirsa, qum yog’ar.

Kumush kunga qo’nsa,
Oltin o’z oyog’i bilan kelar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.